eroakirkosta.fi

keskiviikko 3. syyskuuta 2008

Sananvapaus ja Sananvapauden puolesta ry

Suomeen on vihdoin perustettu minun ja monen muun peräänkuuluttama sananvapausyhdistys nimeltään Sananvapauden puolesta ry. Valitettavasti Sananvapauden puolesta ry aloittaa toimintansa sananvapautta turhaan rajaamalla. Yhdistys määrittää sananvapauden mm. Suomen perustuslain 12:sta pykälän mukaan seuraavasti:

Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla

Rivienvälistä luettuna Suomen perustuslaki sanoo "Teoriassa teillä kansalaisilla on oikeus sananvapauteen mutta käytännössä me poliitikot rajoitamme sitä mielemme mukaan". Seuraavaksi Sananvapaus ry lainaa Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen 10:tä artiklaa:

Koska [sananvapauden] käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.

Rivienvälistä luettuna Euroopan Neuvoston mukaan "Sananvapaus on vaarallinen ja siksi kukin Neuvoston jäsenmaa voi rajoittaa sitä mielensä mukaan vedoten joihinkin näistä, noin 13:ta, syistä". Ongelmallista yllä olevissa lakipykälissä on, että ne ovat poliittisen vallan luomia ja tämän vallan intresseihin kuuluu aina sananvapauden rajoittaminen. Täten ei liene ihme, että näihin pykäliin nojaava Sananvapauden puolesta ry asettaa lapsipornon, tekijänoikeudet, yksityisyydenloukkaukset, kunnianloukkaukset, väkivallanuhkaukset ja väkivallankehotukset sananvapauden ulkopuolelle. Näin tehdessään järjestö kuitenkin avaa Pandoran lippaan, sillä se hyväksyy sananvapauden rajoittamisen periaatteen. Juuri tämän periaatteen hyväksymisen ansiosta olemme päässeet Suomessa sellaiseen tilaan jossa maahanmuuton, etnisten vähemmistöjen tai islamin kritisoinnista voi ansaita vankeusrangaistuksen.

Kaiken pahan lisäksi sensuuriperusteluissaan Sananvapauden puolesta ry sekoittaa käsitteitä keskenään. Esimerkiksi lapsipornosta järjestön puhuu näin: "Sekä lapsipornon tuottaminen että levitys loukkaavat [lapsen seksuaalista koskemattomuutta] räikeästi. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole mitenkään puolustettavissa sananvapaudella." Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voidaan määritellä esim. seuraavasti: lapsi A pakotetaan B:n toimesta aktiin jonka C kuvaa (tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa). C puolestaan antaa videon D:lle joka myy sen eteenpäin. Suomen lainsäädännön mukaan B, C, D ja lapsipornon ostajat ovat rikollisia. Mutta kuvitellaan toinen esimerkki: A murhataan B:n toimesta jonka C kuvaa. C antaa videon D:lle, joka myy sen eteenpäin. Myös tässä skenaariossa B ja C ovat rikollisia, sillä B syyllistyy murhaan ja C vähintäänkin murhan avustukseen. D:n toiminta puolestaan ei ole rikollista (vaikkakin moraalitonta) ja kuuluu sananvapauden piiriin. Kysymys kuuluu: miksi D saa sananvapauden nimissä levittää videon jossa syyllistytään rikokseen murha, mutta D ei saisi levittää sananvapauden nimissä videota jolla on epäsovinnaista erotiikkaa? En tietenkään kiistä lapsipornon oston moraalittomuutta, mutta asian laittomuus ei ole moraalittomuuden välttämätön seuraus.

Myös perustelut yksityisyyden- ja kunnianloukkauksista ovat hataralla pohjalla (tekijänoikeuksista puhumattakaan): "Yksityishenkilöllä on oikeus yksityisyyteen. Henkilön yksityisyyttä tai kunniaa loukkaavan tiedon levittäminen on pääsääntöisesti tuomittavaa sananvapaudesta huolimatta. [...] Ero on siinäkin, onko kyseessä oleva tieto paikkansapitävää vai ei. Valheellisella tiedolla voidaan aiheuttaa ihmiselle paljon harmia. Tätä ei tarvitse sananvapaudenkaan nimissä hyväksyä." Yksityisyydenloukkauksissa kyse on yleensä toisen ihmisen vakoilusta, joka suoritetaan hänen omistusoikeutta rikkomalla (mm. tontille tunkeutumalla) ja siten suurin osa yksityisyydenloukkauksista on sananvapauden ulkopuolella. Kunnianloukkauksissa kyse on kuitenkin virheellisen tiedon (tahallisesta) levittämisestä, jonka tulisi olla sallittua sananvapauden nimissä. Kunnianloukkauspykälien olemassaolo on aikaansaanut tilanteen, jossa kansalaiset luottavat kaikkeen kirjoitettuun tietoon. Ilman näitä pykäliä luottamus kirjoitettuun tietoon laskisi ja samalla kunnianloukkauksista saadut hyödyt ja haitat pienenisivät tuntuvasti. Kaiken pahan lisäksi merkittävä osa kunnianloukkaussyytteistä nostetaan politiikkojen, ja muita julkisvallan edustajien, kritisoijia vastaan. Esimerkiksi inkvisiittori Mika Ilman ja noin 40 muuta rosvoa nettosivat erään nettipersoonan kunnianloukkausoikeudenkäynnistä lähemmäs 100 000 euroa.

Ehkä kaikkein huolestuttavinta on kuitenkin Sananvapauden puolesta ry:n kohta Väkivaltauhkaukset ja -kehotukset: "Väkivaltarikollinen on tietysti ensisijaisesti itse vastuussa väkivallanteostaan, mutta ei kehotuksia ja uhkauksiakaan tarvitse hyväksyä. Ne voivat jo sellaisenaan aiheuttaa kohteelleen merkittävää haittaa, vaikka itse uhattu tai kehotettu teko ei koskaan toteutuisikaan." Tismalleen tällaisiin ilmaviin argumentteihin vedoten lakipykälä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on tehty, ja tästä syystä suomalaisia blogaajia on tuomittu sakkoihin ja jopa vankeusrangaistuksiin. Sananvapauden nimissä tulisi olla sallittua huutaa "kuolema valkoisille miehille", kunhan tätä huutoa ei täsmennetä yksittäiseen valkoiseen mieheen x. Itse en tosin kieltäisi edes tätä vaan antaisin ainoastaan kyseiselle valkoiselle miehelle laajemman itsepuolustusoikeuden mahdollisia tunkeilijoita vastaan.

Ellei olla väärin yhdistytty, Suomessa yhdistys saa melko vapaasti kritisoida olemassa olevaa lainsäädäntöä. Olisi tärkeää, että Sananvapauden puolesta ry:n hyödyntäisi tätä mahdollisuutta tänään - huomenna voi olla jo liian myöhäistä.

P.S. Tätä kirjoitettaessa kirjoittaja rikkoi Sananvapauden puolesta ry:n tekijänoikeuksia, sillä blogini on kaupallinen jonka sisällöstä nettoan noin yhden (1) dollarin kuussa.

7 kommenttia:

alfie kirjoitti...

Mä en kyllä näe Suomen sananvapauden tilassa mitään kauheaa epäkohtaa. Esim. yksityisyyden suoja ja henkilön maine on sen verran kovia juttuja, että sananvapauden rajoittaminen on tässä mielestä imho aivan hyväksyttävää. Lähtisin väittämään että täysi sananvapaus toisi aika ikäviä ja kaoottisia seurauksia, tosin tämä on vaan mun mielipide :|

Ja eiköhän joku pykälä löydy rikoslaistakin jolla murhavideon levittäminen olisi rikos? mutu.

alfie kirjoitti...

Näemmä esim. RL 17:17

Joka pitää kaupan tai vuokrattavana tai levittää taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai tuo maahan elokuvia tai muita liikkuvia kuvia taikka sellaisia sisältäviä tallenteita, joissa esitetään raakaa väkivaltaa, on tuomittava väkivaltakuvauksen levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

IDA kirjoitti...

Asiallista kritiikkiä.

Tuossa yhdistyttiin aika nopeasti. Suurin aika taisi mennä siihen, että yhdistyksen rekisteröinti pyörähti byrokratian läpi. Eli nuo näkemykset ovat tavallaan kohtuullisen suuren joukon näkemyksistä nopeasti syntynyt kompromissi.

Esimerkiksi tekijänoikeuksiin ei haluttu paneutua ainakaan alkuun syvällisemmin, koska Suomessa jo on kohtuullisen vahvoja asiaa ajavia järjestöjä.

Käsittääkseni yhdistyksen laillisuuteen nykyoloissa paneuduttiin sen vuoksi aika tarkasti, koska tarkoitus on avustaa oikeuteen joutuneita tyyppejä aivan konkreettisestikin.

Lasse Pitkäniemi kirjoitti...

alfie:
Mä en kyllä näe Suomen sananvapauden tilassa mitään kauheaa epäkohtaa. Esim. yksityisyyden suoja ja henkilön maine on sen verran kovia juttuja, että sananvapauden rajoittaminen on tässä mielestä imho aivan hyväksyttävää.

Myös minun mielestä Suomen sananvapauden tila on toistaiseksi melko hyvä. Valitettavasti sananvapautta on alettu rajoittaa Suomessa erityisesti kolmen viimeisen vuoden aikana. Tämän vuoksi sananvapautta on puolustettava nyt, sillä tämän vapauden puolustaminen on paljon helpompaa verrattuna sen takaisinsaamiseen kun se on kerran menetetty. Lisäksi sananvapauden rajoittamisen jälkeen tilanne karkaa herkästi käsistä mahdollistaen muidenkin vapauksien rajoittamisen.

Kuten mainitsin, yksityisyyden suojan rikkomiset ovat yleensä sananvapauden ulkopuolella, koska ne vaativat (usein) toisen omistusoikeuden rikkomista. Tosin joissain tilanteissa näin ei ole. En sinänsä pidä yksityisyyden suojaa ja kunnianloukkauksia kovin merkittävinä sananvapauden rajoittajina mutta periaatteesta vastustan näitä vaikka käytännössä tiedän, ettei tällaisia rajoituksia varmaan koskaan pureta.

Ja eiköhän joku pykälä löydy rikoslaistakin jolla murhavideon levittäminen olisi rikos? [...] Näemmä esim. RL 17:17

Joo, olet oikeassa. Sellainen rajoittava pykälä tosiaan löytyi josta en ollut tietoinen. Tosin täytyy ottaa myös huomioon miten usein tällaisia pykäliä käytännössä noudatetaan. Lapsipornon tapauksessa syyte on noussut jopa silloin kuin syytetyllä on muutama hassu kuva tuhansien kuvien joukossa (tosi tuomiona on ollut pieni sakkorangaistus). Väkivallan levittämisestä en muista kuulleeni ainuttakaan tuomiota. Tämän lisäksi mm. Saddamin hirttovideot ja radikaali muslimien tekemät päänkatkaisuvideot löytyvät kaikkialta internetistä, eikä kukaan vaadi näiden videoiden levittäjille tuomioita.

Lasse Pitkäniemi kirjoitti...

IDA:
Tuossa yhdistyttiin aika nopeasti. Suurin aika taisi mennä siihen, että yhdistyksen rekisteröinti pyörähti byrokratian läpi. Eli nuo näkemykset ovat tavallaan kohtuullisen suuren joukon näkemyksistä nopeasti syntynyt kompromissi.

Ymmärrän toki, että sananvapaus on määriteltävä koska yhdistyksen tehtävänä on kuitenkin sen puolustaminen. Itse lähinnä ihmettelen miksi yhdistys määritteli sananvapauden olemassa olevan lainsäädännön perusteella, eikä esim. vapaammin tyyliin "jokaisella on absoluuttinen oikeus ilmaista itseään, kunhan hän ei ilmaistessaan itseään loukkaa kenenkään toisen yksilönvapautta tai omistusoikeutta". Tuo määritelmä on tietysti kovin byrokraattinen (tosin sitä on helppo parantaa), mutta se on kuitenkin melko kaikenkattava ja samalla niin laaja, että todennäköisyys byrokratiaan jumittumiseen on minimaalinen. Lisäksi tuo määritelmä antaa mahdollisuuden erilaisten mielipiteiden olemassaoloon milloin - jos lainkaan - sananvapautta tulisi rajoittaa. Itse kritisoin yhdistystänne lähinnä siksi, että se aloittaa toimintansa hyväksymällä (ja puolustamalla) sananvapauden rajoittamisen periaatteen ja kaiken pahan lisäksi antaa vielä kuusi esimerkkiä milloin sananvapautta tulisi ehdottomasti rajata.

Vaikken itse yhdistykseenne liittyisikään (koska asun New Hampshiressä), olen kiinnostunut sen säännöistä ja tavoitteista jotta voin arvioida linkitänkö järjestön blogini järjestö-linkkilistaani ja seuraanko/kommentoinko kyseisen järjestön toimintaa jatkossa. Linkkilistalle pääsy ei vaadi sitä, että olisin järjestön kanssa 100 % samaa mieltä. Esim. Vapaa-ajattelijoiden kanssa olen rankasti erimieltä kunnallisista hautausmaista sekä Jehovan todistajien asevelvollisuudesta mutta silti linkitän heihin, vastaavasti Humanistiliitto (joka jakaa paljon tavoitteita Vapaa-ajattelijoiden kanssa) on niin paljon erimieltä kanssani, etten sen vuoksi linkitä heihin lainkaan. Tällä hetkellä Sananvapauden puolesta ry on siinä välimaastossa, etten oikein tiedä miten toimia. Sananvapauden puolustaminen on tietysti erittäin tärkeää mutta kun se rajataan noin, on jopa mahdollista, että järjestö ajaa paperilla nykyistä suurempia sananvapauden rajoituksia (tietyt järjestöt, joiden toimintaa kannatan, kuten SKY, HPPRY, PL ja muutamat muut eivät toistaiseksi ole linkkilistalla muista syistä - mutta ne pääsevät sinne n. 2 vuoden kuluttua).

Esimerkiksi tekijänoikeuksiin ei haluttu paneutua ainakaan alkuun syvällisemmin, koska Suomessa jo on kohtuullisen vahvoja asiaa ajavia järjestöjä.

Olen kyllä samaa mieltä kanssasi, että tällaisia järjestöjä ja tahoja on Suomessa enemmän kuin tarpeeksi. Silti mielestäni mainitsitte tekijänoikeudet sivullanne varsin turhaan. Myös sivuston materiaalin kopiointisuojaus on mielestäni liioiteltua ja syö uskottavuutta (koska se antaa sen kuvan, että periaatteessa saatatte haastaa jonkun oikeuteen joka sananvapautta käyttämällä siteeraa sivustonne sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin - kuten mm. allekirjoittanut periaatteessa teki).

Käsittääkseni yhdistyksen laillisuuteen nykyoloissa paneuduttiin sen vuoksi aika tarkasti, koska tarkoitus on avustaa oikeuteen joutuneita tyyppejä aivan konkreettisestikin.

Tämäkin on varsin ymmärrettävää. Tosin kuten mainitsin, Suomessa on hyvin vaikeaa mokata niin pahasti, että järjestön rekisteröiminen hylättäisiin. Tämä olisi luultavasti mahdollista ainoastaan, mikäli järjestönne eksplisiittisesti sanoisi kannattavansa lapsipornon laillistamista tai maahanmuuttajien syrjimistä. Toistaiseksi en tunne kuin yhden Suomalaisen järjestön (SKY) jonka järjestöhakemus on hylätty poliittisista syistä. Nykyisen sananvapauskuvauksenne huolettaa minua siltäkin osin, etten ole lainkaan varma siitä milloin järjestönne auttaa lain kanssa ongelmiin joutuneita. Määritelmänne mukaan esim. Mikko Ellilän, Seppo Lehdon ja "Veriryhmän" kaltaiset tapaukset (lukuisista piraateista puhumattakaan) olisivat lakiapunne ulkopuolella, mutta Matti Nikkiä avustettaisiin. Tämä rajaa avun liian pienelle joukolle jotta siitä olisi merkittävästi hyötyä sananvapauden kannalta. Mielestäni tärkein apu olisi, jos järjestö pystyisi maksamaan kaikkia sananvapauden rajoituslakeja rikkoneiden sakot jolloin valtiovalta ehkä ymmärtäisi näiden sakkojen hyödyttömyyden (tietysti tämä on vaikeaa, mikäli sakot ovat Finreactorin tai Seppo Lehdon luokkaa - mutta periaate on tärkeä).

En usein pyydä vastausta kommentoijilta, mutta olisi mielenkiintoista kuulla mielipiteesi näihin asioihin kommenteissa tai vaikka omassa blogissasi (tai järjestön blogissa, jos sille sellainen on tulossa).

IDA kirjoitti...

Nyt on todettava, että olin mukana vain tuossa perustamiskokouksessa ja liityin samalla jäseneksi. Sen enempää en juuri tiedä.

Kuitenkin käsittääkseni on niin, että nuo Suomen lain ja Euroopan yhteisön rajaukset sananvapaudelle ovat mukana sivuilla osoittamassa, että niidenkin perusteella sananvapaus menee yli niiden lakipykälien, joiden perusteella käräjäoikeuden tuomioita on annettu niissä kolmessa jutussa, jotka lähinnä laukaisivat tuon yhdistyksen perustamisen.

"Tämäkin on varsin ymmärrettävää. Tosin kuten mainitsin, Suomessa on hyvin vaikeaa mokata niin pahasti, että järjestön rekisteröiminen hylättäisiin."

Joo. En tarkoittanut laillisuudella huolehtimisella sitä, että rekisteröinti pitäisi saada läpi vaan sitä, että tulevaisuudessa olisi tarkoitus kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan auttaa oikeuteen joutuneita mikä taas merkitsee sitä, että pitäisi mahdollisesti kerätä rahaa jne...jo nykykokemuksen valossa on varauduttava siihen, että erilaiset valtionsyyttäjät ja valtuutetut ovat ikävämpiä ihmisiä kuin äkkiä uskoisi, joten tuo osuus toiminnasta pitäisi pystyä tekemään joustavasti ilman, että Illman ;) pääsee siihen mitenkään väliin.

Muuten erittäin hyviä kysymyksiä. En kuitenkaan voi niihin yhdistyksen puolesta vastata. Kannattaa kysyä sähköpostitse. Uskoisin, että sivuilla oleva osoite vastaa. Tai voin itsekin välittää nuo eteenpäin.

Lasse Pitkäniemi kirjoitti...

IDA:
Kuitenkin käsittääkseni on niin, että nuo Suomen lain ja Euroopan yhteisön rajaukset sananvapaudelle ovat mukana sivuilla osoittamassa, että niidenkin perusteella sananvapaus menee yli niiden lakipykälien, joiden perusteella käräjäoikeuden tuomioita on annettu niissä kolmessa jutussa, jotka lähinnä laukaisivat tuon yhdistyksen perustamisen.

Ahaa, tuo on ihan järkeenkäypä perustelu. Nuo kolme tuomiota olivat ilmeisesti sen yhden miehen tuomio, joka oli kerännyt uutisia ulkomaalaisten tekemistä rikoksista kotisivuilleen, sekä tietysti Ellilä ja Nikki? Arto Ikolan WWW-vitsit sivustostahan ei tullut tuomiota lainkaan, vaan juttu katkesi esitutkintaan. Vastaavasti minun on vaikea uskoa, että Seppo Lehdon tapaus olisi merkittävä? Tosin on myös mahdollista, että joku sananvapausrikosuutinen on livahtanut ohitseni huomaamatta...

jo nykykokemuksen valossa on varauduttava siihen, että erilaiset valtionsyyttäjät ja valtuutetut ovat ikävämpiä ihmisiä kuin äkkiä uskoisi, joten tuo osuus toiminnasta pitäisi pystyä tekemään joustavasti ilman, että Illman ;) pääsee siihen mitenkään väliin.

Jooh, olen kanssasi täysin samaa mieltä. Puumalainen ja Illman ovat ainakin osoittaneet olevansa varsin ilkeitä persoonia...

Muuten erittäin hyviä kysymyksiä. En kuitenkaan voi niihin yhdistyksen puolesta vastata. Kannattaa kysyä sähköpostitse. Uskoisin, että sivuilla oleva osoite vastaa. Tai voin itsekin välittää nuo eteenpäin.

Välitä toki eteenpäin :). Tässä postauksessa (ja kommenteissa) on aika iso pino (toivon mukaan hyödyllisiä) näkemyksiä jotka olisi hyvä tuoda järjestön tietoon. Suurin osa näkemyksistäni koostuu tosin enemmän filosofisista pohdinnoista kuin varsinaisista kysymyksistä.